دیتالاگر یا دستگاه ثبت داده ها چیست؟

دیتالاگر یا دستگاه ثبت داده ها چیست؟

خرید دستگاه دیتالاگر دیتالاگر یا  داده بردار و عملکر آن  دستگاه دیتالاگر ابزاری الکترونیکی است که به صورت خودکار پارامترهای تغییرات شرایط را در طول زمان نظارت و ثبت می کند. و امکان اندازه گیری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و…