نمایندگان

معرفی نمایندگان شرکت

دفتر مرکزی

کنترل انرژی ایران

کنترل انرژی ایران آدرس: تهران- جنت اباد جنوبی، نبش خیابان نیرو‌، مجتمع اتام، واحد ۵۵ تلفن :‌۴۷۶۲۴۴۴۴–۰۲۱

کارخانه

کنترل انرژی ایران

کنترل انرژی ایران آدرس: تبریز - شهرک سردار قاسم سلیمانی -کارخانه کنترل انرژی ایرانیان تلفن :۴۷۶۲۴۴۴۴–۰۲۱

اصفهان

متین تابلو سپاهان

آدرس: اصفهان، جاده اصفهان شیراز، ورودی شهر بهارستان بین سیلو و کارخانه آرد پلاک ۱۰۵ تلفن: ۳۶۶۱۱۳۷۴ - ۰۳۱