کنتور هوشمند کشاورزی و صنعتی چیست؟

کنتور هوشمند کشاورزی و صنعتی چیست؟

 کنترل انرژی ایران (دانش بنیان) تأمین کننده و تولید کننده کنتورهای هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی، فلومترهای مغناطیسی، اولتراسونیک و سایر محصولات ابزار دقیق  کنتورهای هوشمند آب، مشابه کنتور های آب معمولی هستند که برای اندازه گیری عمده آب آشامیدنی مسکونی…