آرگون Argon چیست؟

آرگون Argon چیست؟

معرفی و بررسی اجمالی  Argon Gas یک گاز نجیب است. گازهای نجیب شش عنصر در گروه هجده جدول تناوبی هستند. جدول تناوبی چگونگی مرتبط بودن عناصر شیمیایی را نشان می دهد. گازهای نجیب گاهی اوقات گازهای بی اثر  نیز نامیده می…

تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

شرکت دانش بنیان کنترل انرژی ایران تولید کننده کنتور هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی، فلومتر مغناطیسی، فلومتر التراسونیک و سایر تجهیزات ابزار دقیق  نصب کنتور های هوشمند آب چاه های کشاورزی یکی از ارکان اساسی و زیر بنایی اقتصاد در هر…

انواع فلومتر آب Water Flow Meters

انواع فلومتر آب Water Flow Meters

شرکت دانش بنیان کنترل انرژی ایرانیان تولید کننده فلومتر و کنتور های آب هوشمند الکترومغناطیسی فروش فلومتر مغناطیسی آب، فلومتر التراسونیک و فلومتر ورتکس روزمونت  جریان سنج یا فلومتر آب Water Flow Meters چیست؟  فلومتر آب Water Flow Meters به …