شرکت کنترل انرژی iec
تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

شرکت دانش بنیان کنترل انرژی ایران تولید کننده کنتور هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی، فلومتر مغناطیسی، فلومتر التراسونیک و سایر تجهیزات ابزار دقیق  نصب کنتور های هوشمند آب چاه های کشاورزی یکی از ارکان اساسی و زیر بنایی اقتصاد در هر…