تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

تأثیر نصب کنتورهای هوشمند آب بر روی چاه های کشاورزی

شرکت دانش بنیان کنترل انرژی ایران تولید کننده کنتور هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی، فلومتر مغناطیسی، فلومتر التراسونیک و سایر تجهیزات ابزار دقیق  نصب کنتور های هوشمند آب چاه های کشاورزی یکی از ارکان اساسی و زیر بنایی اقتصاد در هر…