کاربردهای فلومتر یا جریان سنج چیست؟

کاربردهای فلومتر یا جریان سنج چیست؟

کنترل انرژی ایران (دانش بنیان) تولید کننده انواع فلومتر مغناطیسی Magnetic Flowmeter ،فلومتر التراسونیک پرتابل Ultrasonic Portable  Flowmeter، فلومتر گردابی، کنتور هوشمند الکترومغناطیسی چاه کشاورزی Electromagnetic Smart Water Meter بر طبق آخرین استانداردهای جهانی و تأیید وزارت نیرو  اندازه گیری…