سیستم اسکادا (SCADA) چیست؟

سیستم اسکادا (SCADA) چیست؟

سیستم اسکادا (SCADA)  کنترل انرژی ایرانیان (دانش بنیان) تولید کننده فلومتر الکترومغناطیسی، فلومتر التراسونیک، تجهیزات تله متری، RTU، کنتورهای هوشمند مغناطیسی چاه کشاورزی و تولید کننده تجهیزات منطبق بر GSM/GPRS ، انواع سطح سنج سیستم اسکادا SCADA چیست؟ اسکادا (SCADA) بر گرفته…

تله متری یا کنترل از راه دور

تله متری یا کنترل از راه دور

نمایندگی کمپانی مطرح در زمینه فروش و خدمات پس از فروش فلومتر  و ابزار دقیق تله متری Telemetry چیست؟ تله متری telemetry  یا تله متریک Telemetrics یک فرآیند ارتباطی تمام اتوماتیک است که به فرآیند اندازه گیری پارامتر یا داده…