فلومتر التراسونیک چیست؟|Ultrasonic Flow Meter

فلومتر التراسونیک چیست؟|Ultrasonic Flow Meter

فلومتر التراسونیک یا آلتراسونیک Ultrasonic Flow Meter امواج التراسونیک چیست و چه کاربردی دارد؟ التراسونیک (Ultrasonic) که فراصوت هم گفته می شود، به لحاظ ماهیت مانند امواج صوتی است، این امواج نوعی ارتعاش هستند که از طریق یک محیط (هوا، آب یا…