شرکت کنترل انرژی iec
بروزرسانی اپلیکیشن تله متری

بروزرسانی اپلیکیشن تله متری

نرم افزار تله متری یا تله متریک telemetry تله متری  یا تله متریک چیست؟  تله متری اندازه گیری خودکار و انتقال داده ها  بصورت بی سیم از طریق منابع راه دور است.  توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران فناوری اطلاعات…