مبانی ابزار دقیق و کنترل Instrumentation

مبانی ابزار دقیق و کنترل Instrumentation

سازنده  تجهیزات ابزار دقیق صنایع از جمله  فلومتر الکترومغناطیسی، سطح سنج التراسونیک   در عصر حاضر، صنعت و ابزاردقیق از هم جدایی ناپذیر هستند. بطوریکه تصور صنعت بدون ابزار دقیق، بسیار سخت و غیر ممکن است. شرکت کنترل انرژی ایرانیان ارائه…