کالیبراسیون فلومتر روتامتر Rotameter

کالیبراسیون فلومتر روتامتر Rotameter

فلومتر روتامتر چیست؟ روتامتر دستگاهی است که میزان جریان سیال را در واحد زمان در لوله اندازه گیری می کند. روتامتر فلومتر ها کاربردهای متنوعی دارند، از جمله این کاربردها می توان به دوز مواد افزودنی در صنایع شیمیایی و…