سنسور فشار چیست؟ چگونه سنسور فشار مناسب انتخاب کنیم؟

سنسور فشار چیست؟ چگونه سنسور فشار مناسب انتخاب کنیم؟

تولید کننده تجهیزات صنایع آب، گاز و پتروشیمی از جمله کنتور هوشمند آب، فلومتر الکترومغناطیسی سنسور فشار Pressure Sensor بطور کلی، حسگر ها یا سنسورهای فشار، در صنایعی که فشار از پارامتر های مهم خط تولید باشد، حضور خواهند داشت.…