افزایش ظرفیت تولید مکانیکال

افزایش ظرفیت تولید مکانیکال

شرکت کنترل انرژی ایران به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان اقدام به افزایش ظرفیت تولید به ۴۰۰۰ دستگاه نموده است. در این راستا دستگاه های جوش CO2 به حالت اتوماسیون و خودکار ارتقاع داده شده است. به صورت موازی ۵…