روتامتر چیست و چگونه کار می کند؟

روتامتر چیست و چگونه کار می کند؟

روتامتر Rotameter چیست؟ فلومتر روتامتر Rotameter یک ابزار اندازه گیری جریان قابل اعتماد، ساده و کم هزینه است. این دستگاه میزان جریان (مقدار سیال در حال حرکت در یک لوله در واحد زمان) و سرعت جریان در لوله را تعیین…