شرکت کنترل انرژی iec
استانداردهای رایج صنعت ابزار دقیق

استانداردهای رایج صنعت ابزار دقیق

تولید و ارائه محصولات ابزار دقیق  استاندارد چیست؟ به تمامی شرایط باید و نباید تجهیز مورد نظر، برای طراحی، تولید و نصب آن، استانداردهای تجهیز گفته میشود. استانداردهای ابزار دقیق فرد که به عنوان مهندس کنترل و ابزاردقیق و یا…