نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران  

به منظور رونمایی از محصولهای ابزار دقیق جدید؛ شرکت کنترل انرژی ایرانیان، پذیرای شما سروران محترم از تاریخ ۸ الی ۱۱ مهر در نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس می باشد.

controlenergyadmin