رایج ترین نوع سیگنال ها در ابزار دقیق کدامند؟

رایج ترین نوع سیگنال ها در ابزار دقیق کدامند؟

کنترل انرژی ایرانیان تأمین و تولید کننده انواع تجهیزات ابزار دقیق 

مطابق استاندارد های DIN و IEEE و IEC

رایج ترین نوع سیگنال در تجهیزات ابزار دقیق

سیگنالهای مشهور ابزار دقیق

رایج ترین نوع سیگنال ها در تجهیزات ابزار دقیق Instrumentation 

مهمترین سیگنالهای ابزاردقیق

رایج ترین نوع سیگنالهای ابزاردقیق پرکاربرد مورد استفاده:

  • سیگنال ۱۰-۰ volt
  • ۱۰-۰ volt
  • ۱۰-۵ volt
  • -۵تا+۵ volt
  • ۰ تا ۲۴ volt
  • سیگنال جریان ۴ تا ۲۰ mA
  • سیگنالهای هیدرولیکی

که مهمترین سیگنال کنترلی ۴تا۲۰ میلی امپر است.

شرکت دانش بنیان کنترل انرژی تأمین کننده تجهیزات ابزاردقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری سطح یا سطح سنج آلتراسونیک و هیدرواستاتیک و راداری، اندازه گیری فشار، تجهیزات فلومتر، تجهیزات کالیبراسیون، تجهیزات اندازه گیری جریان التراسونیک پرتابل در  برندهای معتبر جهانی و داخلی IEC می باشد. 

controlenergyadmin