مهندسی ابزار دقیق چیست؟

 

ابزاردقیق Instrumentation و کاربردهای آن

ابزار دقیق به شاخه ای از مهندسی گفته میشود که با اندازه گیری و کنترل سروکار دارد. که مطابق گفته ISA یا انجمن ابزاردقیق آمریکا به نام سیستم های اتوماسیون نیز شناخته می شود. به مجموعه ای از ابزارها و کاربرد آنها برایبرای دستیابی به یک هدف خاص از نظر اندازه گیری یا کنترل است. 

دستگاهای ابزار دقیق، متغیرهای فیزیکی فرآیند از جمله دما، فلو یا جریان، سطح یا فشار و … را اندازه‌گیری و یا دستکاری می‌کنند. آنها کاربردهای بسیار متنوع دارند، آنها می‌توانند به سادگی  شیرآلات valves  و یا  ترنسمیتر ها transmitters و به پیچیدگی آنالیزورها analyzers باشند. معمولاً، ابزارها شامل سیستم های کنترلی از فرآیندهای گوناگون هستند. در این میان کنترل فرآیندها یکی از شاخه های اصلی ابزار دقیق کاربردی است.

مهندس ابزار دقیق و کنترل  (ICE) چیست؟

علم مهندسی IEC، اندازه‌گیری و کنترل متغیرهای فرآیند و طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌هایی در برگیرنده را مطالعه می‌کند. مهندسی ابزار دقیق بر فرآیندهای کنترلی تمرکز دارد که از سنسورها به عنوان ورودی استفاده می کنند. این رشته مهندسی می تواند با فرآیندهای تجهیزات با استفاده از سنسورها برای مشاهده انواع مختلفی از متغیرها از جمله فشار، pH، ولتاژ، دما و بسیاری موارد دیگر مرتبط باشد.

بازخورد چنین حسگرهایی را می توان در سراسر فرآیند ساخت استفاده کرد. آنها می توانند مواردی مانند خروجی های خاص ماشین، کارایی سیستم ها و مهمتر از همه پارامترهای ایمنی را اندازه گیری و نظارت کنند. همچنین می توانند نقش بسیار مهمی در نظارت و ثبت داده های با کیفیت برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان محصول نهایی داشته باشند.

علاوه بر نظارت ساده، بازخورد داده شده از این سیستم ها و فرآیندها می تواند به سیستم بازخورد داده شود تا فرآیند تولید را تغییر داده و کنترل کند – کارایی و ایمنی را بهینه می کند. هدف نهایی مهندسی ابزاردقیق این است که اطمینان حاصل شود که ماشین آلات و فرآیندهای کنترل برای دستیابی به حداکثر بهره وری به شیوه ای بهینه، ایمن و قابل اعتماد کار می کنند.

مهندس ابزار دقیق و کنترل  (ICE) چیست؟
 

یک مهندس ابزار دقیق چه کاری انجام می دهد؟

یک مهندس ابزاردقیق می تواند مسئول هر بخشی از چرخه حیات یک فرآیند کنترل باشد. آنها می توانند برنامه ریزی، طراحی، توسعه و نصب یک فرآیند جدید را به عهده بگیرند. آن‌ها همچنین می‌توانند تیم‌های مسئول سیستم‌های کنترلی را که در حال حاضر وجود دارند، نظارت، نگهداری و مدیریت کنند.وظایف مهندسی ابزار دقیق شامل موارد زیر می باشد:

 • کار با ذینفعان برای طراحی و توسعه فرآیندهای کنترلی جدید
 • نصب فرآیندهای کنترلی جدید
 • توسعه پروتکل های تست ابزار دقیق
 • نظارت پیاپی خروجی سنسور و عملکرد فرآیند
 • اطمینان از مطابقت عملکرد ابزار دقیق با پارامترهای کیفیت
 • عیب یابی هر گونه مشکل
 • بهینه سازی فرآیندها برای بهبود کارایی سیستم
 • جمع آوری و پردازش اطلاعات
 • گزارش نویسی
 • نظارت بر تکنسین های ابزار دقیق و سایر اعضای تیم جوان
 • آموزش کارکنان تولید در صورت نیاز
 • انجام تعمیرات روتین