شرکت کنترل انرژی iec

تله متری چیست؟

تله متری چیست؟ تله متری یک فرآیند ارتباطی تمام اتوماتیک است که به فرآیند اندازه گیری پارامتر یا داده ها یی در نقاط دور از مرکز یا غیرقابل دسترس و انتقال خودکار اطلاعات به تجهیزات گیرنده برای مانیتورنگ ، نظارت…